Nieuws
Waarneming van kantoor notaris Joost Landman

Notaris Lever heeft, op verzoek van de rechtbank, van 3 september tot 4 december 2017 het kantoor waargenomen van de tuchtrechtelijk berispt notaris Joost Landman te Meppel.
In die periode heeft notaris mr H.B. Lever alle notariele ambtshandelingen verricht op het kantoor van notaris joost landman. De ontzetting uit ambt notaris joost landman werd omgezet in een tuchtrechtelijke schorsing van drie maanden. De periode van de tuchtrechtelijke schorsing van notaris joost landman is inmiddels voorbij en beeindigd.

Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Waarneming van kantoor notaris joost landman

Telefoon icoon
(0522) 25 27 21

Doe hier de Testament Test

-

-

-

-